CAUT COVOARE AUTO PERSONALIZATE PENTRU:

Termeni de vânzare

1. Generalităţi

Condiţiile de utilizare şi vânzare prezentate pe acest website descriu atât drepturile companiei, cât şi drepturile clienţilor. Comandând online de pe www.covorauto.ro vă exprimaţi acordul de a respecta aceste condiţii.

2. Oferte şi comenzi

Toate ofertele trimise prin e-mail, fax sau poştă nu sunt neapărat obligatorii. Preţurile produselor sunt cele disponibile pe pagina web la momentul plasării comenzii. Toate preţurile sunt exprimate în RON şi includ taxele aferente. Costurile suplimentare de transport sunt aplicabile la data plasării comenzii. Compania îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile în orice moment. Cu toate acestea, produsele vor fi furnizate la preţul afişat pe site la momentul plasării comenzii.

Livrarea produselor va fi efectuată în conformitate cu adresa specificată de către client în formularul de comandă. Termenul de livrare este orientativ şi nu pot fi garantate. www.covorauto.ro va face tot posibilul ca termenele specificate să fie respectate, fiind conştient de faptul că atunci când termenul depăşeşte 10 zile clientul are dreptul de a rezilia contractul.

3. Riscuri

Riscurile de transport sunt suportate de către companie. În caz de pierdere a produsului, sau în caz de daune de orice fel în timpul transportului, clientul trebuie să informeze compania, în scris, (la adresa de e-mail: info@covoronline.ro ) în termen de 8 zile de la primire. Transferul riscurilor are loc după livrare, conform Condiţiilor transferului de proprietate emise de Camera Internaţională de Comerţ şi Industrie.

4. Facturare şi plată

Odată ce comanda a fost efectuată, clientul va primi factura prin e-mail. Plata trebuie făcută în termen de 30 (treizeci) de zile de la data facturării, sau în termenul prevăzut pe factură. În cazul în care cumpărătorul alege să plătească în numerar, atunci este valabilă, ca şi dovadă de plată, factura trimisă prin e-mail. În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte în termenul prevăzut, www.covorauto.ro îşi rezervă dreptul de a retrage orice reducere.

5. Retenţie

www.covorauto.ro păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor în cauză până când factura este plătită de către compărător. Prin urmare, în cazul în care clientul este supus reorganizării sau lichidării, compania îşi rezervă dreptul de a solicita în cadrul procedurii de faliment, bunurile vândute precum şi pe cele care au rămas neplătite.

6. Garanţii

Se consideră că, www.covorauto.ro şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin, atunci când bunurile sunt livrate conform calităţii şi culorii alese de client. În cazul în care acordul nu a fost exprimat expres în privinţa calităţii, mărfurile trebuie să se potrivească produselor descrise în factură. Garanţia nu acoperă folosirea produsului. Cumpărătorul are obligaţia de a verifica proprietăţile şi calitatea produsului livrat, înainte de a-l folosi, şi în termen de 8 zile de la primire. Cumpărătorul este îndreptăţit să verifice dacă utilizarea bunurilor primite nu constitiue o violare a drepturilor de proprietate intelectuală ale terţilor. www.covorauto.ro nu este considerat responsabil pentru consecinţele folosirii produselor livrate.

7. Forţa majoră

Atunci când, în conformitate cu reglementările legale, www.covorauto.ro invocă forţa majoră, cumpărătorul nu poate invoca cereri pentru daune interese împotriva www.covorauto.ro.

8. Dizolvare

În caz de nerespectare a termenilor, astfel cum se defineşte în Articolul 4, sau în cazul în care clientul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în mod corespunzător, www.covorauto.ro are dreptul de a rezilia imediat orice acord cu cumpărătorul.

9. Legea aplicabilă

Acordul este supus legii olandeze. Părţile convin că, în caz de conflict sau litigiu, se va încerca ajungerea la o înţelegere amiabilă. În lipsa unui acord între părţi, doar Tribunalul Comercial din Zwolle, Olanda, este autorizat pentru soluţionarea litigiilor supuse apelului şi/sau recursului. Sediul social al companiei: Sisalstraat 15, 8281 JJ Genemuiden, 0031 38 38 54 495.

10: Rezumat al drepturilor clientului:

Clienţii au drept de a face retur într-o perioadă de 14 zile de la livrare. Ei pot returna produsul numai în această perioadă şi trebuie să suporte atat costurile de transport pentru returnare cât și cele de livrare a comenzii. Nu sunt aplicabile taxe de încărcare şi manipulare. Cu toate acestea, anumite condiţii se aplică în cazul returului. Produsele trebuie sa fie in aceeași stare in care au fost livrate, neutilizate, fără pete sau rupturi.

Produsele trebuie livrate clientului în termen de 30 de zile. În cazul în care acest termen nu este respectat, clientul poate anula comanda. Acest lucru nu se aplică produselor pentru care a fost specificată în mod clar o perioadă de livrare diferită. În situaţia în care clientul trimite pachetul înapoi în perioada aferentă dreptului de retur, societatea are obligaţia de a-i rambursa suma în termen de 30 de zile. 
Condiţiile perioadei de retragere nu sunt aplicabile bunurilor personalizate (de exemplu, un set de covoraşe auto făcut în conformitate cu un model prezentat).